RELATIETHERAPIE

Er zijn heel wat redenen om relatietherapie te starten. Denk niet te snel “het is te vroeg”, “het is nog niet erg genoeg” of “we kunnen het toch alleen”. De stap naar therapie kan een drempel zijn maar eens deze gezet is, zal je merken dat het kan helpen. Minstens is het de bedoeling om meer zicht te krijgen op jullie communicatiepatroon. Soms kan dat voldoende zijn om verder te kunnen en duurt de therapie slechts enkele weken.  

Sommige koppels hebben meer nodig. Dan verdiepen we de therapie en gaan we aan de slag met de interactiepatronen, jullie kwetsbaarheden, verlangens en behoeften. We oefenen in de therapie zelf hoe jullie anders in gesprek kunnen gaan met elkaar. 

Concreet starten we met een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we wat jullie tot bij mij brengt en krijgen jullie uitleg over het verloop van een therapieproces en de ondersteuning die ik kan geven. Na dit gesprek, besluiten jullie om het traject al dan niet verder te zetten.

Doorgaans (maar niet altijd want dit is afhankelijk van jullie hulpvraag), zie ik kort daarna elke partner individueel. Dit heeft als doel om zowel jou als je partner beter te leren kennen, wat onze hulpverleningsrelatie ten goede komt. Na deze gesprekken, verloopt de therapie in regel gezamenlijk. 

Koppels

€100

Individueel

€65

Barbara Van Cauwenberghe

Psychotherapeute

Mijn passie ligt in het helpen van koppels. Getuige mogen zijn van de momenten waarop koppels terug verbinding voelen met elkaar is een voorrecht. Om dit te bereiken, werk ik met de EFT-methodiek. EFT spreekt me aan omdat het koppels helderheid en inzicht geeft in hun interactiepatronen. Het geeft hoop als je weet waarom je in een bepaald patroon terecht komt, je krijgt er vat op. Praten over je verlangens, behoeften en kwetsbaarheden creëert emotionele verbondenheid en dat is wat EFT tussen koppels wil bereiken. Toch laat ik me ook graag inspireren door andere therapeutische stromingen en visies vanuit de overtuiging dat er geen enkele methodiek bestaat die werkt voor iedereen. In therapie stem ik me daarom zo goed mogelijk af op de persoon die of het koppel dat voor me zit.  

Voor het Netwerk Palliatieve Zorg geef ik vorming over contextuele hulpverlening, rouw en verlies, emotionele pijn, verbindende communicatie en zelfzorg. Neem contact met me op indien je een vorming zou willen organiseren of volgen rond deze thema’s. 

Barbara Van Cauwenberghe

Rouw bij Verbinding in Verlies

Boutersem // januari 2022 - mei 2022

Barbara Van Cauwenberghe

Emotionally Focused Therapy

EFT Belgium & EFT Netherlands // januari 2019 - februari 2020

Barbara Van Cauwenberghe

Partner relatietherapie

Psychotherapeutisch Centrum (PTC) // januari 2018 - december 2018

Barbara Van Cauwenberghe

Contextuele Therapie

Kern en Balans // september 2007 - juni 2009 en september 2012 - juni 2014

Barbara Van Cauwenberghe

Pedagogische Wetenschappen

Klinische orthopedagogiek // Universtiteit Gent

Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans

Doorbreken van negatieve spiralen in partnerrelaties Preventie en opvang van burn-out

Psychopathologie en DSM IV/V

Werken met de taal van DUPLO poppen

Oplossingsgericht werken en coachen

Opvang en nazorg bij agressie

Leiden door vragen stellen

Aanpak van een slecht nieuws gesprek er toe

Zelfmoordpreventie

CONTACT

Adres